Ganesha

 

dscf6896

 

La naissance de Ganesha. Passer de l’impur au Divin : Ganesha

om4

Gaja Asana

Extrait de « yoga et symbolisme » de Shri Mahesh

Cliquez sur les images

 

gaja-asana1

gaja-asana-2

gaja-asana-3

gaja-asana-4

gaja-asana-5

gaja-asana-6

gaja-asana-7

om4

Mantra:

«  OM GAM GANAPATAYE NAMAHA SHARANAM GANESHA »

https://www.youtube.com/watch?v=0N0XxhFlivk

om4

Om Gam Ganapataye Namaha!